Els nostres projectes

Comunitat Energètica de Sant Climent

Aquest projecte proposa establir a Menorca el primer model de Comunitat Energètica basada en autoconsum fotovoltaic a Sant Climent, com a primera experiència la consolidació de la qual permetrà la seva replicació a altres zones de Menorca. Inicialment, la Comunitat Energètica de Sant Climent comptarà amb una capacitat aproximada de 20 kWp, que generarà 29.000 kWh/any per al voltant de 12 famílies i empreses participants.


Servei Assessoria Consum i Contractació Elèctrica

Treballem amb persones individuals i empreses per analitzar les seves despeses energia per avaluar formes de reduir-ne el consum i costos, i potencialment avaluar com introduir un consum més verd i sostenible. Escriu-nos a info@coure.es per a una consulta.


Projectes d'auto-consum

Oferim suport a promotors i instal·ladors en el dimensionament d’instal·lacions de plaques solars per autoconsum, per tal que l’aprofitament sigui òptim i ajustat a les necessitats reals de consum. El nostre servei cobreix:

  • Anàlisi del consum elèctric i de possible reducció del terme fix de la factura elèctrica (potència contractada).
  • Determinació de superfície de coberta disponible en condicions adequades.
  • Càlcul de la mida de la instal·lació fotovoltaica per un aprofitament òptim, que permeti un màxim estalvi amb una mínima instal·lació, i per tant evitant que resulti sobredimensionada.
  • Treball conjunt amb l’empresa instal·ladora perquè la instal·lació que es pressuposti sigui ajustada, amb materials de qualitat i preus de mercat.
  • Anàlisi de subvencions i beneficis fiscals disponibles.
  • Simulació de rendiment energètic i econòmic de la instal·lació plantejada.

 

El preu del nostre servei depèn de la instal·lació, però està entre 110 € i 250 €, el que representa un petit cost comparat amb l’estalvi que s’aconseguirà gràcies al dimensionament ajustat de la instal·lació.  Escriviu-nos a info@coure.es per discutir el vostre pla.