Politica de Privacitat

Informació General

Aquest lloc web és propietat de Coure Comunitats en Transició Societat Cooperativa - NIF: F56337900, adreça postal: María Luisa Serra 18, 4t 16, Maó, Menorca. Illes Balears; correu electrònic: info@coure.es. Aquest avís legal regula les condicions per al tractament dinformació. Aquestes es poden modificar, per la qual cosa es recomana verificar aquí la versió més recent.

 

A Coure Comunitats en Transició Societat Cooperativa tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa i confidencialitat d'acord amb la legislació vigent, i en particular amb la Llei Orgànica 15/99 sobre la protecció de dades de caràcter personal i amb les directrius en matèria de protecció de dades persones del Reglament (UE) 2016/679 (conegut com a RGPD per les sigles).

 

Serà la responsabilitat de l'usuari qualsevol error o inconvenient que es pugui crear en cas d'haver facilitat dades incorrectes o falses, així com mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat. Aquests es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides.

 

Us per tercers

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tot i així, en cas de tenir l'obligació de compartir les seves dades, es procediria a informar prèviament l'usuari o usuària.

 

Informació sobre els nostres projectes

Als nostres formularis, o quan us demanem informació, us preguntarem si està interessada o interessat a rebre informació sobre els nostres projectes i activitats. Si no es dóna aquest acord explícit, no rebreu informació més enllà de la necessària per respondre a la consulta, o completar el servei tal com s'ha detallat a dalt. Ni serà la informació compartida amb altres organitzacions, excepte en el cas detallat al paràgraf anterior.

 

Els vostres drets

Teniu dret a obtenir informació sobre si a Coure Comunitats en Transició Societat Cooperativa estem tractant les vostres dades personals, per la qual cosa podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al vostre tractament. Per això, ha d'escriure a Coure Comunitats en Transició Societat Cooperativa, María Luisa Serra 18, 4t 16, Maó, Menorca. Illes Balears oa l'adreça de correu electrònic info@coure.es, adjuntant còpia del vostre DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.